Intézményi térítési díjak 2022. október 1-től

Váralja - Nagymányok

Idősek otthona:

  • napi térítési díj: 5.000,- Ft / fő

Étkeztetés:

  • 800,- Ft/ebéd
  • 110,- Ft/éthordó házhozszállítása

Az ebéd házhozszállítása ingyenes azon gondozottaknak, akik házi segítségnyújtásban is részesülnek.

Házi segítségnyújtás:

  • Személyi gondozás: 220,- Ft/óra
  • Szociális segítés: 220,- Ft/óra

Lovász Zsuzsanna
igazgató

Váralja, 2022. október 1.